Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Game bài đổi thẻ càoLuật Giáo dục nghề nghiệp quy định những vấn đề gì và áp dụng cho đối tượng nào?

2.

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là gì?

3.

Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong việc quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp?

4.

Game bài đổi thẻ càoNhà nước có những chính sách gì để phát triển giáo dục nghề nghiệp?

5.

Game bài đổi thẻ càoThế nào là đào tạo chính quy?

6.

Giáo dục nghề nghiệp có mấy trình độ đào tạo?

7.

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những điều khoản nào của Luật Giáo dục?

8.

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những điều khoản nào của Luật Giáo dục đại học?

9.

Giáo dục nghề nghiệp là gì?

10.

Đào tạo nghề nghiệp là gì?

11.

Game bài đổi thẻ càoMô-đun, tín chỉ được hiểu như thế nào?

12.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp?

13.

Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp do cơ quan nào thực hiện và có nhiệm vụ gì?

14.

Game bài đổi thẻ càoViệc xử lý hành vi vi phạm Luật Giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

15.

Nhà nước có những chính sách sách gì để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp?

16.

Nhà nước có chính sách gì để phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp?

17.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng những chính sách gì?

18.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật được hưởng những chính sách gì?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)